Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ahlakla ilgili ayetler
Ahlakla ilgili hadisler
“ETİK”
ETİK ve AHLAKİ GERİLİM
ETİK ve AHLAK FELSEFESİ
ETİK ÇEŞİTLERİ
Etik Günü Niçin Kutlanıyor?
KULÜP YÖNETMELİĞİ
=> etık klubu, 2
Türkiye'de Etik Çalışmaları
ÖZLÜ SÖZLER
YILLIK ÇALIŞMA PLANI
İletişim
Link listesi
Ziyaretçi defteri
Etik ve Ahlak
Etik Dökümanları
Etik Şiirleri
 *www.efgan.net *Sufiler *Harika Eğitim Projeleri *OGYE *Karabudak *Etik Kulübü *Hak Er Taburu *Okullarımızda Uygulanan Örnek Faaliyetler

KULÜP YÖNETMELİĞİ

ARİF MOLU ATL ve EML 

ETİK KULÜBÜ YÖNETMELİĞİ

 

 


etik kulübü, etik kulubu
YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: EFKAN DOĞAN


KURUCU BAŞKAN: FARUK GÖĞ

BAŞKAN YARDIMCISI:
BAŞKAN YARDIMCISI:
BAŞKAN YARDIMCISI:


GENEL SEKRETER:
SAYMAN:

ÜYELER:

ARİF MOLU ATL ve EML Etik Değerler Kulübü Tüzüğü

Önsöz

Bireyin;diğer bireyler,kurumlar,toplum ve çevre ile olan ilişkilerindeki davranışlarının ancak küçük bir bölümü yazılı hukuk tarafından düzenlenebilir.Yazılı hukuk tarafından düzenlenmemiş davranışların diğer bireylerin,toplumun ve çevrenin haklarına zarar vermemesi bu davranışların etik ilkelerine uygun olmasıyla sağlanabilir.Bu bağlamda,etik ilkeleri toplum öğelerinin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin güvencesi,toplumdaki uyumun temelidir. Bireyin ve toplumun yaşamı için bu derecede önemli olan Etik olgusu hakkında bireyler bilinçlendirilmeli, bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.Bu yaşamsal ihtiyacı temel alan Etik Değerler Kulübü,”Etik Değerler”in vazgeçilmezliği ilkesini savunur,genelde Türkiye,özelde ise Arif Molu ATL ve EML bu değerlerin benimsenmesi, yaygınlaşması ve ahlaki ikilem içeren kararlarda etik ilkelerini esas alınmasını amaçlar.

Amaçlar·

Evrensel değerler ile Türk kültürüne özgü temel değerler arasında bir denge sağlayarak etik ilkelerin ve uygulamalarının araştırılma, incelenme, belirlenme, değerlendirme ve geliştirilmesi· Belirlenen Etik Standartlar ve İlkelerinin  Arif Molu ATL ve EML öğrencileri, mezunları, öğretim üyeleri ve kamuoyuna duyurulması·

Farklı alanlarda karşılaşılabilen etik ikilemleri ele alarak çözümlerde bireyler ve kurumları etik değerlere uygun davranmaya özendirmek.
Yurtiçi ve yurtdışı temaslar ve işbirliklerinin kurulması ve bilgi paylaşımının sağlanması.

Faaliyetler·

Gazete,dergi,broşür,kitap ve benzeri basım veya radyo,elektronik medya,televizyon,internet gibi iletişim kanalları yoluyla yukarıda belirtilen amaçlara uygun yayınlar yapmak
· Konferans,seminer,sempozyum,kurs,panel,çalıştay örnekleriyle somutlaştırılabilecek her tür organizasyon ve eğitim programı düzenlemek
· Yurt içi veya yurt dışında bulunan,”Etik Değerler”e gereken önemi veren akademik,kamu ve özel sektör kuruluşları;meslek odaları,dernek,vakıf ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yapmak .

Komiteler

· Üniversiteler Etik Kulüpleri İşbirliği Komitesi
· Etik Eğitimi Komitesi
· Kurumlarla İşbirliği Komitesi
· Üyeler arası İletişim Komitesi
· Ulusal Ve Uluslararası Etik Arşivi Oluşturma Komitesi
· Lise ve İlköğretim Etik Kulüpleri İşbirliği Komitesi
· Mali Komite
· Etkinlik Komitesi

 

Kaynak: efgan.net

 

Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtım Kulübü Yıllık Planı


Bugüne kadar 97943 ziyaretçi (178748 klik) burdaydı!
 

Eğitimde İyi Örnekler

edu Logo

semerşah

iyilik, hediyesi,com

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=